ഇലക്ട്രോണിക്സ്

ഇലക്ട്രോണിക് വ്യവസായങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നതിന് ലോകോത്തര ഗവേഷണ, വികസന, പരീക്ഷണ സൗകര്യങ്ങൾ കേരളത്തിൽ ഉണ്ട്. ഹൈ എൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് / ഡിഫൻസ് മേഖലകളെ പരിപാലിക്കുന്ന വിവിധ ഘടകങ്ങൾ, ഉൽ‌പ്പന്നങ്ങൾ, സേവനങ്ങൾ എന്നിവയുടെ നിർമ്മാണത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന നിരവധി കമ്പനികൾ കേരളത്തിലുണ്ട്. ഇലക്ട്രോണിക്സിനായി (കെൽ‌ട്രോൺ) ഒരു കമ്പനി സ്ഥാപിച്ച രാജ്യത്തെ ആദ്യത്തെ സംസ്ഥാനമാണ് കേരളം. ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഹാർഡ്‌വെയർ നിർമ്മാണ മേഖലയുടെ പ്രാദേശിക കേന്ദ്രമായി മാറാൻ കേരളത്തിന് വളരെയധികം കഴിവുണ്ട്.

ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള ഇലക്ട്രോണിക്സ് / പ്രതിരോധ മേഖലകളെ പരിപാലിക്കുന്ന വിവിധ ഘടകങ്ങൾ, ഉൽ‌പ്പന്നങ്ങൾ, സേവനങ്ങൾ എന്നിവയുടെ നിർമ്മാണത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന നിരവധി കമ്പനികൾ കേരളത്തിലുണ്ട്.

ഇലക്ട്രോണിക്സ് മേഖലയെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള ആദ്യത്തെ പൊതുമേഖലാ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനമാണ് കെൽ‌ട്രോൺ. കെൽ‌ട്രോൺ വൈവിധ്യവത്കരിച്ചു

  • തന്ത്രപരമായ ഇലക്ട്രോണിക്സ്
  • എയ്‌റോസ്‌പേസ് ഇലക്‌ട്രോണിക്‌സ്
  • പവർ ഇലക്ട്രോണിക്സ് സിസ്റ്റം
  • സുരക്ഷയും നിരീക്ഷണ സംവിധാനവും
  • ഇന്റലിജന്റ് ട്രാഫിക് സിസ്റ്റം

ഇലക്ട്രോണിക്സിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന കേരളത്തിലെ പ്രമുഖ സ്വകാര്യ മേഖലയാണ് കൊച്ചി ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന നെസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കമ്പനികൾ. എയ്‌റോസ്‌പേസ്, കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ തുടങ്ങിയ ലംബ വിപണികൾക്ക് നെസ്റ്റ് സവിശേഷമായ സാങ്കേതിക പരിഹാരങ്ങൾ നൽകുന്നു, ലോകമെമ്പാടുമുള്ള 4000 ജീവനക്കാർക്ക് തൊഴിൽ നൽകുകയും ആഗോള വിറ്റുവരവ് 200 ദശലക്ഷം യുഎസ് ഡോളർ നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു. കൊച്ചിയിലെ മറ്റൊരു ഇലക്ട്രോണിക് സംരംഭമായ ഒഇൻ ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡ് ഓട്ടോമോട്ടീവ് ഇലക്ട്രോണിക്സ്, കൺസ്യൂമർ ഇലക്ട്രോണിക്സ്, കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ്, സ്ട്രാറ്റജിക് ഇലക്ട്രോണിക്സ് എന്നിവയിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു.

ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഹാർഡ്‌വെയർ മേഖലയിലെ വ്യവസായങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നതിനായി കൊച്ചിയിലെ ഇലക്ട്രോണിക് മാനുഫാക്ചറിംഗ് ക്ലസ്റ്റർ, ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഹബ് തുടങ്ങിയ എക്സ്ക്ലൂസീവ്, അത്യാധുനിക ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ സ provide കര്യങ്ങൾ നൽകുന്നതിന് സർക്കാർ മുൻകൈയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. കൊച്ചിയിലെ കക്കനാട്ടിൽ ഇലക്ട്രോണിക് മാനുഫാക്ചറിംഗ് ക്ലസ്റ്ററിന്റെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ കിൻ‌ഫ്ര ഇതിനകം ആരംഭിച്ചു.

ഇലക്ട്രോണിക് പാർക്ക്
കെ‌എസ്‌ഐ‌ഡി‌സി ഇലക്ട്രോണിക് ഹാർഡ്‌വെയർ പാർക്ക്, എറണാകുളം
വിസ്തീർണ്ണം: 100 ഏക്കർ | സ്ഥാനം: അംബല്ലൂർ | പദ്ധതി ചെലവ്: 600 കോടി രൂപ
ഇലക്ട്രോണിക് ഹാർഡ്‌വെയർ നിർമ്മാണ യൂണിറ്റുകളും അസംബ്ലിംഗ് യൂണിറ്റുകളും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന്, ആർ & ഡി സെന്ററുകളും അതിനുള്ള സഹായ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറും. പദ്ധതിയുടെ പൂർണമായും ഗവൺമെന്റിന്റെ ദേശീയ നിർമ്മാണ നയത്തിന് അനുസൃതമാണ്. ഇന്ത്യയുടെ. ഇലക്ട്രോണിക് ഹബ് ഒരു ഉയർന്ന മുൻ‌ഗണനാ മേഖലയാണ്, ഇത് സംസ്ഥാനത്ത് ധാരാളം ചെറുകിട, ഇടത്തരം, വൻകിട വ്യവസായങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ദേശീയ നിക്ഷേപ, ഉൽ‌പാദന മേഖല (നിംസ്) രൂപീകരിക്കുകയും ചെയ്യും.

കിൻ‌ഫ്ര ഇലക്ട്രോണിക് മാനുഫാക്ചറിംഗ് ക്ലസ്റ്റർ (ഇഎം‌സി), കൊച്ചി
ഏരിയ: 66.87 ഏക്കർ | സ്ഥാനം: കക്കനാട് | പദ്ധതി ചെലവ്: INR 140.01 കോടി
ഗവൺമെന്റിന്റെ ഇലക്ട്രോണിക്സ് & ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി മന്ത്രാലയത്തിന്റെ (മിയറ്റി) ഇലക്ട്രോണിക് മാനുഫാക്ചറിംഗ് ക്ലസ്റ്റർ (ഇഎംസി) പദ്ധതി പ്രകാരം കിൻ‌ഫ്ര ഇലക്ട്രോണിക് മാനുഫാക്ചറിംഗ് ക്ലസ്റ്റർ നടപ്പാക്കി. ഇന്ത്യയുടെ. ഭൂവികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുന്നു. ഒരു ലക്ഷം ചതുരശ്ര അടി വിസ്തീർണ്ണമുള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിസൈൻ ഫാക്ടറി (എസ്ഡിഎഫ്) നിർമ്മിക്കുന്നു. ഘട്ടം ഘട്ടമായിട്ടാണ് ഭൂവികസനം നടക്കുന്നത്. ഇ.എം.സിയിൽ വരുന്ന യൂണിറ്റുകൾ ഇന്ത്യാ ഗവൺമെന്റിന്റെ മീറ്റിയിലെ എം.എസ്.ഐ.പി (പരിഷ്കരിച്ച പ്രത്യേക പ്രോത്സാഹന പാക്കേജ്) പ്രകാരമുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങൾക്ക് അർഹമാണ്.

%d bloggers like this: