സൂം സ്റ്റോറി

രണ്ടു കോളേജിൽ ആയിപ്പോവുകയും അതിനിടയിൽ 10 മണിക്കൂറിന്റെ ട്രെയിൻ യാത്ര വേണ്ടിവരികയും ചെയ്തപ്പോൾ അപൂർവമായി മാത്രം കാമുകിയെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്ന ഒരു ചൈനീസ് യുവാവിനു അത്തരം ട്രെയിൻ

Read more

ചെറുകിട വ്യവസായം പൊളിക്കാനുള്ള വഴികൾ

മനോഹരമായ കരകൗശല വസ്തു ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന ചെറുകിട വ്യവസായിയെ  ബിടുബി മീറ്റിൽ കണ്ട വിദേശ ബയർ  വലിയൊരു ഓർഡർ തന്നാൽ സ്ഥിരമായി സപ്ലൈ ചെയ്യാമോ എന്ന് ചോദിച്ചു പോയി.

Read more

സംരംഭകന്‍ അവസരങ്ങളിലെ വിജയസാധ്യതകള്‍ കണ്ടെത്തണം

സംരംഭകന്‍ ഏതു സാഹചര്യത്തില്‍പ്പെട്ടാലും അവിടെ അവസരം കണ്ടെത്താന്‍ ശ്രമിക്കുക. സമസ്ത മേഖലകളിലും വിജയിച്ച സംരംഭകരുടെ ജീവിതാനുഭവങ്ങള്‍ ശ്രദ്ധാപൂര്‍വം പഠിച്ച് അതില്‍നിന്ന് ആവേശംകൊള്ളുക. അവരില്‍ മിക്കവരും ആരംഭകാലത്ത് കയ്പേറിയ

Read more